PE-cursus ‘Aansprakelijkheid en beboeting van de adviseur’

Doelgroep

Belastingadviseurs, accountants, leidinggevenden aan teams of kantoor. De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Inleiders

Arnaud Booij (Booij Legal & Tax)

Cursusinhoud

In deze cursus worden de deelnemers interactief betrokken bij de vraag wat er fout kan gaan bij de advisering en welke gevolgen dat kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid, beboeting en tuchtrecht. De docent bespreekt de relevante wet- en regelgeving en geeft voorbeelden uit de praktijk. Aan de orde komt niet alleen de vraag wat een kantoor en de daar werkende adviseurs kunnen doen om de risico’s te beperken, maar wordt ook besproken aan welke eisen goede advisering en dienstverlening dient te voldoen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de NOB ‘tax governance’ en toepassing van de ‘tax principles’ .

Cursusdoel

Na afloop van de cursus weten de deelnemers welke risico’s ze bij hun advisering lopen, hoe deze risico’s beperkt kunnen worden en aan welke eisen goede advisering en dienstverlening dient te voldoen.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 13.45 – 18.00 uur
Kosten: € 260,- (excl. BTW)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren4 (vaktechnisch)