PE-cursus ‘Belastbaar feit en maatstaf van heffing’

Doelgroep
De cursus is een cursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de Omzetbelastingpraktijk. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

De cursus maakt ook deel uit van het programma van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs.

Docenten
Jeroen Bijl (EY).

Cursusinhoud
Tijdens deze bijeenkomst wordt de maatstaf van heffing in de huidige btw-praktijk geanalyseerd. Aan de hand van jurisprudentie van met name het HvJ EU en praktijksituaties wordt het begrip van alle kanten bekeken. Aan de orde komen onder meer: de maatstaf van heffing bij annulering en schadevergoeding, ruil van prestaties, subsidies, waardebonnen en kortingskaarten en betalingen door derden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:15.30 uur – 19.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd) 
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)