PE-cursus Data analyse en ERP-systemen

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor btw-specialisten die middelgrote en grote cliënten, naast fiscaaltechnische advisering, ook(willen) adviseren op het gebied van automatisering, technologie en data analyse. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

De advisering van btw dient steeds meer plaats te vinden als een combinatie van fiscaal technisch advies en implementatie van advies. De implementatie hangt sterk samen met de voortschrijdende technologie en het toenemende gebruik van data, zowel intern, door overheden als door accountant en adviseurs.

Docent
drs. M. van der Graaf RA (EY)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Inhoud
In het ochtenddeel wordt ingegaan op het automatiseren van de btw-bepaling in ERP-systemen zoals SAP en Oracle, waarbij eveneens wordt stil gestaan bij Tax Engines en de rol van de adviseur.
Het middagdeel gaat vervolgens in op data analyse op het gebied van de BTW, waarbij mede zal worden gesproken over de Standard Audit File for Tax van de OECD. Naast risicogerichte data analyse zal ook cash-finding worden behandeld.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.00 uur – 16.35 uur
Kosten:  € 390,- (excl. btw, incl. lunch)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)