PE-cursus Erfrecht Basis

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Het erfrecht leeft in de samenleving en ook de fiscalist wordt gevraagd om zijn of haar licht te laten schijnen op de civielrechtelijke kant van de erfrechtelijke kwesties. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de civiele en fiscale aspecten van het erfrecht. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Freek Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen/University of Curaçao) en Johan Zuiderwijk (Mazars).

Cursusdoel
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de beginselen van het erfrecht. De cursist wordt wegwijs gemaakt in Boek4 BW, zodat hij of zij zelfstandig in staat is om erfrechtelijke vraagstukken  te duiden en te voorzien van antwoorden. Ook is er aandacht voor het fiscale erfrecht. 

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Civiele aspecten (Freek Schols)

Fiscale aspecten (Johan Zuiderwijk)

Werkwijze en literatuur
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Civiel: Tijdens de cursus wordt gewerkt met Boek 4 BW. Ter voorbereiding en als naslagwerk kan de Boom Basic Erfrecht (Schols/Van Haare) gebruikt worden.

Fiscaal: Tijdens de cursus wordt gewerkt met een actuele fiscale wettenbundel. Ter voorbereiding en als naslagwerk kan het Compendium Estate Planning (Sdu / laatste editie) gebruikt worden

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:  € 390,- (excl. btw, incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)