PE-cursus Erfrecht Verdieping

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden die de PE-cursus Erfrecht Basis hebben gevolgd en NOB-leden die al eerder in de beroepsopleiding of in de praktijk kennis genomen hebben van de basisbeginselen van het erfrecht. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Freek Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen/University of Curaçao) en Johan Zuiderwijk (Mazars).

Cursusdoel
Het erfrecht leeft in de samenleving en ook de fiscalist wordt gevraagd om zijn of haar licht te laten schijnen op ook de civielrechtelijke kant van erfrechtelijke kwesties. Voor de NOB-fiscalisten die al ingewijd zijn in Boek 4 BW wordt met  deze cursus een verdieping geboden. Ook het fiscale erfrecht komt aan bod.

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Civiele aspecten (Freek Schols)

Fiscaal (Johan Zuiderwijk)

Werkwijze en literatuur
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:€ 390,00 (excl. btw, incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren: 6 (vaktechnisch)