PE-cursus Ethiek

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in het curriculum van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Aan deze cursus kunnen alleen gewone NOB-leden deelnemen. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Dagvoorzitter/moderator: Donatello Piras (Nederlands Debat Instituut)

Inleider: Edgar Karssing (hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit)

NOB-leden/panel: Pieter Asjes (AsjesBisseling Belastingadviseurs) en Edwin Visser (PwC)

BELANGRIJK – VERPLICHTE VOORBEREIDING
Om aan deze cursus deel te mogen nemen dienen deelnemers een Persoonlijk Profiel en een eigen geanonimiseerde casus aan te leveren. Het Persoonlijke Profiel komt tot stand door tien dilemma’s in de DilemmApp in te vullen.  Ook dienen de deelnemers twee artikelen te lezen en drie filmpjes te bekijken. Uiterlijk 4 weken van tevoren ontvangen de deelnemers de uitnodiging met de voorbereidingsopdracht.

Cursusdoel en inhoud
De cursus staat volledig in het teken van beroepsethiek. Zijdelings zal aandacht worden besteed aan fiscale ethiek. In een interactieve setting neemt een professionele dagvoorzitter van het Nederlands Debat Instituut u mee door de middag. Naast een tweetal inleidingen door Edgaer Karssing gaan de deelnemers uiteen in groepjes om eigen casus te bespreken. Ook is er een panel om vragen uit de zaal en praktijkcasus te bespreken. 

Het doel is:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Praktische gegevens

Tijden:  13.30 uur – 17.00 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Aantal deelnemers: maximaal 50 personen
Aantal PE-uren:3 (niet-vaktechnisch)