PE-cursus Export-controls

Doelgroep
De cursus is bestemd voor gewone NOB-leden. Deelnemers hoeven geen douanespecialist te zijn. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Tim Hesselink (Kneppelhout) en Erik Pullens (Meijburg & Co).

Cursusinhoud
De cursus richt zich op export controls in brede zin, hetgeen ziet op maatregelen die overheden nemen om de verspreiding en het gebruik van bepaalde goederen en diensten te monitoren dan wel te beperken. De maatregelen worden vooral genomen in het licht van nationale en internationale veiligheid, het tegengaan van de productie van massavernietigingswapens en onderdrukking. Aandacht wordt besteed aan wetgeving in het kader van Dual-Use items en sancties. Ook worden de (mogelijke) gevolgen van overtredingen van deze maatregelen behandeld. Tot slot komen enkele bijzondere internationale aspecten van export controls wetgeving aan bod, toegelicht met praktijk voorbeelden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 14.00 uur – 17.15 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)