PE-cursus Fiscale rechtsvinding

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB en richt zich op het fiscale rechtsvindingsproces. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docent
Charlie Bruijsten (Bureau vaktechnisch van EY Belastingadviseurs).

Cursusdoel
Elke belastingadviseur wordt geconfronteerd met fiscale vraagstukken die moeten worden opgelost. Hoe verloopt dat proces bij de ‘moeilijkere’ vraagstukken? Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de risico’s?

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Werkwijze
De docent zal in eerste instantie een theoretisch kader schetsen, maar dat vervolgens zoveel mogelijk vertalen naar de praktijk. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:15.00 uur – 19.45 uur
Kosten:€ 260,00 (excl. BTW, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren: 4 (vaktechnisch)