PE-cursus Fusies en reorganisaties

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met Fusies en reorganisaties. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docent
Bart van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, docent aan de Tilburg University en redacteur Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Fuseren en reorganiseren zijn uitermate belangrijke onderdelen van uw adviespraktijk. Door deze cursus krijgt u een breed inzicht in de werking van de verschillende regelingen. Daarbij wordt zowel aandacht geschonken aan toepassingen binnen de DGA-praktijk als aan zuivere Vpb-situaties. Dan is het in de eerste plaats van belang een goed inzicht in de (ingewikkelde) wetsystematiek te hebben. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe optimaal gebruik te maken van de ter beschikking staande mogelijkheden.

In 2015 zijn beleidsbesluiten gepubliceerd over de juridische fusie, de bedrijfsfusie, de splitsing en de afsplitsing. In 2017 en 2019 zijn deze beleidsbesluiten geactualiseerd. De voor de praktijk belangrijkste zaken uit deze besluiten worden belicht. Wat betreft de antimisbruikbepaling biedt deze cursus een volledig inzicht in de stand van zaken. Aandacht wordt besteed aan de Europeesrechtelijke context van deze bepaling alsmede aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie. De vraag wordt beantwoord in hoeverre een reorganisatiefaciliteit kan worden gebruikt in het kader van het verkoopklaar maken van bedrijfsonderdelen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Indien van toepassing ontvangt u de eventuele lijst met aanbevolen literatuur, uiterlijk twee weken voor de bijeenkomt per mail. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:zie programma
Kosten:        € 390,00 per dag (excl. btw)
Deelnemers:     maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)