PE-cursus Het concern en de btw

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de Omzetbelastingpraktijk. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Bertjan Janzen (PwC).

Cursusdoel
In deze bijeenkomst staat het ondernemerschap en aftrekrecht van houdstervennootschappen centraal. Het doel is de kennis van de deelnemer op dit vlak te verdiepen.

Cursusinhoud
Aan de hand van de regelgeving en de EU jurisprudentie wordt in het eerste deel van deze bijeenkomst het theoretisch kader geschetst en de huidige stand van zaken belicht. In het tweede deel wordt aan de hand van casusposities uit de praktijk de theorie getoetst. Ook de (mate van) aftrek van voorbelasting voor deze specifieke vennootschappen wordt aangestipt.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Werktijden: 15.00 uur – 19.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)