PE-cursus Het richtlijnvoorstel shell companies (ATAD3)

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met grensoverschrijdende transacties. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Suniel Pancham (Tax at Work BV) en Raymond Roumen (fiscalist bij de Belastingdienst).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk. De cursus zal niet alleen aandacht besteden aan Nederlandse doorstroomvennootschappen maar ook aan buitenlandse doorstroomvennootschappen van Nederlandse multinationale ondernemingen.

Cursusinhoud

1.  Inhoud en context

Achtergrond regelgeving rondom doorstroomvennootschappen
Meest recente ontwikkelingen in EU-verband

2.  ATAD3

Systematiek
Rapportageplichtige ondernemingen (‘gateways’)

Minimale substance-indicatoren

Tegendeelbewijsregeling en Vrijstelling

Sancties als niet wordt voldaan aan minimum substancevoorwaarden en geen tegenbewijs wordt geleverd

Overige

3.  Verhouding tot (substance-vereisten) in overige Nederlandse anti-misbruikbepalingen

4.  Verhouding tot primair Unierecht en secundair Unierecht (mn algemeen EU misbruikbeginsel)

5.  Verhouding tot (Nederlands) internationaal belastingrecht (in het bijzonder de principal purpose test)

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Werktijden:09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:        € 390,00 (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:     maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)