PE-cursus ‘Inlichtingenverplichtingen en -beperkingen bij vragen van de fiscus’

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met vragen van de Belastingdienst. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
Anneke Haasnoot (FT-advocaten) en Wendy Nent-Vroomen (BDO) 

Cursusinhoud 
Voor de pauze wordt aandacht besteed aan:
•    Informatieverplichtingen & begrenzingen, in theorie en praktijk
Na de pauze komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    Capita selecta: boekenonderzoek, informatiebeschikking en overige gevolgen, in theorie en praktijk

Werkwijze 
De materie wordt door de docenten behandeld aan de hand van een mengeling van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen en praktische toepasbaarheid.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen. 

Praktische gegevens

Werktijden:15.00 uur – 19.45 uur
Kosten: € 260,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
PE-uren:4 (vaktechnisch)