PE-cursus Internationale aspecten van erf- en schenkbelasting

Doelgroep
De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en is  bedoeld voor gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docent
Frans Sonneveldt (Of Counsel bij Mazars Accountants & Adviseurs, hoogleraar Notarieel recht Universiteit Leiden)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 13.45 uur – 17.00 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)