PE-cursus Invordering

Doelgroep
Deze cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Arie Van Eijsden (Ministerie van Financiën Directoraat Generaal Belastingdienst thans zelfstandig adviseur) en Diana Jansen (advocaat bij Tax Studio).

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding Invorderingswet 1990
2. Fiscaal aansprakelijkheidsrecht  
3. De werking van de bestuursaansprakelijkheid

Werkwijze
De cursus bestaat uit een interactief hoorcollege.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 15.30 uur – 19.15 uur
Kosten: € 195,- module (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)