PE-cursus Mismatches en antimisbruikmaatregelen bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met grensoverschrijdende transacties. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Suniel Pancham (Tax at Work BV) en Raymond Roumen (fiscalist bij de Belastingdienst).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen en de daarbij behorende actualiteiten aan de orde:

Inleiding / inhoud van het wetsvoorstel (inclusief praktijkvoorbeelden)

Europees rechtelijke aspecten

Internationaal belastingrechtelijke aspecten

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Werktijden:zie programma
Kosten:        € 260,-(excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:     maximaal 24 personen
Aantal PE-uren4 (vaktechnisch)