PE-cursus Modelmatig en kwantitatief adviseren

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met fiscale advisering, onderhandelingen met de Belastingdienst en/of dispute resolution

Docenten
Rutger Hafkenscheid (Huygens Quantitative Tax Consulting BV) en Robbert Hoyng (Meijburg & Co).

Cursusdoel, opzet
Als belastingadviseur begeleidt u uw cliënten bij het nemen van de best bij haar of hem passende beslissing, waarbij de cliënt de verwachte (financiële) opbrengsten zal afwegen tegen kosten, risico’s en andere nadelen van de beslissing.  Die afweging vraagt om heldere, cijfermatige vergelijkingen tussen verschillende keuzemogelijkheden, inclusief de vergelijking van de risicoprofielen van elke optie.  Doel van deze PE-cursus is een methode aan te reiken om belastingadviezen te vertalen naar heldere cijfermatige uitkomsten die een cliënt helpen bij het maken van de afwegingen.

Cursusinhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Hoe kan de cliënt de verwachte uitkomst van zijn/haar beslissing meetbaar maken?
Hoe kunnen diverse opties en scenario’s worden onderkend en inzichtelijk gemaakt?
Hoe beïnvloedt (fiscale) onzekerheid de verwachte uitkomst van het advies?
Hoe wordt (fiscale) onzekerheid vertaald naar een cijfermatige uitkomst van het advies?
Hoe moet de waarschijnlijkheid van fiscale risico’s worden geschat?
Hoe kunnen de cijfermatige uitkomsten van het advies worden gepresenteerd?

Werkwijze
De cursus is gecentreerd rond een levensechte casus, waarin de cursisten met behulp van de aangereikte methode een cijfermatig onderbouwd belastingadvies gaan maken en het resultaat aan het einde van de dag presenteren. De cursus is daarmee zeer interactief. 

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.30 uur – 17.15 uur
Kosten: € 390,- (excl. btw, incl. lunch) 
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)