PE-cursus Multilateraal Instrument

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met advisering van multinationals en ondernemingen die grensoverschrijdende activiteiten hebben. De cursus richt zich met name op gewone leden die in de praktijk regelmatig in aanraking komen met internationaal belastingrecht omdat een zekere kennis van het internationaal belastingrecht bekend wordt verondersteld.

Docent
Raymond Roumen (Fiscalist bij de Belastingdienst)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De cursus bestaat in de kern uit 2 gedeelten (een ochtend- en een middagsessie). De ochtendsessie wordt gebruikt om in te gaan op de aanleiding, de bijzondere systematiek van het Multilateraal Instrument en de keuzes die landen hebben gemaakt. De middagsessie wordt gebruikt om in te gaan op de inhoudelijke bepalingen, zoals de principal purpose test. Elk onderwerp wordt ingeleid. Daarna wordt de diepte ingegaan o.a. aan de hand van behandeling van casusposities en is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een inleiding worden gegeven. Nadien worden casusposities behandeld en is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:zie programma
Kosten:€ 390,- (excl. btw)     
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 6 (vaktechnisch)