PE-cursus Personenvennootschappen

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk. In deze cursus komen geen internationale aspecten van de personenvennootschap aan bod. Enige basiskennis op gebied van IB-winst en personenvennootschappen is vereist.

Docent
Thil van Kempen (o.a. Universiteit van Tilburg, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hoofdredacteur Cursus Belastingrecht)

Cursusopzet
In de cursus wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de maatschap, VOF en CV voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging. Aan de orde komt ook op welke privaatrechtelijke regels u in de fiscale praktijk bedacht moet zijn: hoe werken de afspraken in de vennootschapsovereenkomst door naar het belastingrecht?

Werkwijze
De materie wordt door de docent in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:14.00 uur – 20.00 uur
Kosten:€ 325,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
PE-uren5 (vaktechnisch)