PE-cursus Problematiek van pensioen in echtscheiding

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden.  De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Anouk Bollen-Vandenboorn (Maastricht University) en Gerard Staats (BDO Belastingadviseurs en Tilburg University)

Cursusinhoud
Veel belastingadviseurs krijgen te maken met cliënten die in scheiding liggen. De vragen die deze cliënten stellen hebben onder meer betrekking op het pensioen. Het is niet eenvoudig wat de civielrechtelijke en fiscale uitwerking is van de diverse mogelijkheden.

Tijdens deze cursus wordt daarom aandacht besteed aan de basisbeginselen van de civiele en fiscale aspecten van pensioen bij echtscheiding. Daarnaast worden praktische cases besproken, zodat de theorie direct toe wordt gepast in de praktijk.

In de cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Wet VPS

Fiscale aspecten pensioen en scheiding (pensioenverrekening, lijfrente-afstorting)

Pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Werkwijze
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vooraf (geanonimiseerde) cases in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de inleiders. Als er geschikte cases worden aangedragen, zullen deze worden behandeld. De stof wordt verder belicht aan de hand van de aanbevolen literatuur.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 14.30 uur – 19.30 uur
Kosten: € 260,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:4 (vaktechnisch)