PE-cursus Tax Accounting

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden voor wie Tax Accounting geen core-business is in de dagelijkse praktijk, maar er wel degelijk in geïnteresseerd zijn. Enige kennis van de Engelse taal een vereiste. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Doel
De afgelopen jaren heeft tax accounting enorm aan belang gewonnen. Niet alleen de regelgever, maar ook de media tonen in toenemende mate belangstelling voor het geen een onderneming rapporteert ten aanzien van belastingen.

De cursus dient ervoor om de ontwikkelingen rond tax reporting te kaderen er ervoor te zorgen dat de deelnemer een methode aangeleerd krijgt om in 10-stappen tot de juiste belastinglast alsmede toelichting in het jaarverslag te komen. Daarnaast, zullen we dieper ingaan op de belangrijkste discussies die tax accounting professionals voeren, zoals onzekere belastingposities, het waarderen van verliezen en natuurlijk de hedendaagse ontwikkelingen rond country by country reporting en de BEPS initiatieven.

Docenten
Tjeerd van den Berg (PwC) en Ed Rijkers (EY)

Cursusinhoud
Tax accounting, ofwel het weergeven van de belastingpositie in de commerciële balans en verlies en winstrekening, is de laatste jaren een belangwekkende zaak geworden. Belangrijke vragen hierbij zijn:

Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus Tax Accounting:

Werkwijze
Aan de hand van het 10-stappenplan wordt het begrippenkader van de deelnemers op het gebied van Tax Accounting vergroot. De cursus biedt handvatten voor een structurele aanpak voor het proces van samenstellen van de belastingpositie in de jaarrekening. Aan de hand opgaven en een recent gepubliceerde jaarrekening wordt de theorie uitgewerkt en toegelicht.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische bijzonderheden

Werktijden:  dag 1: van 09.25 uur – 17.45 uur, dag 2: van 9.00 uur – 16.45 uur
Kosten:   € 895,- incl. lunch, diner en overnachting (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:   12 (vaktechnisch)