PE-cursus Tax Control Framework

Doelgroep
De cursus is bestemd voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met Tax Assurance. De cursus is bedoeld voor adviseurs van grote en kleine kantoren en bedrijfsfiscalisten.

Docenten
Ed van der Goes (Inspecteur Belastingdienst bij het Kennis en Expertisecentrum) en Stefan Daris (PwC).

Inhoud
In de ochtend wordt kort en kernachtig een theoretische introductie gegeven over Tax Control en daarnaast wordt de impact van relevante veranderingen in het fiscale landschap doorgenomen, zoals de doorontwikkeling van horizontaal toezicht. Vervolgens worden de elementen van een TCF behandeld aan de hand van een voor deze cursus ontwikkelde casus, die als een rode draad alle onderdelen met elkaar verbindt. Deelnemers kunnen tijdens de behandeling van de casus vragen over de eigen praktijk inbrengen, waarbij de kennis wordt aangereikt om zelf met het TCF aan de slag te gaan. Het programma kent de volgende onderdelen:

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een korte inleiding worden gegeven. Vervolgens zal onder andere aan de hand van casusposities worden ingegaan op de praktijk. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vooraf vragen aan te leveren. Docenten zullen een selectie maken van deze vragen en deze behandelen aan de hand van de casus.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.45 uur – 17.00 uur
Kosten:    € 390,- (excl. btw, incl. lunch)  
Deelnemers: maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)