PE-cursus Wet Bronbelasting (inclusief de wijzigingen per 1 januari 2024)

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met grensoverschrijdende rente-/royaltybetalingen en dividenduitkeringen.

Docenten
Suniel Pancham (Tax at Work) en Bozena Dulak (Tax at Work).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de materiële en formele aspecten van de Wet Bronbelasting 2021. De regeling wordt besproken aan de hand van rente- en royaltybetalingen. Ook aan de praktische ervaringen hiermee wordt aandacht besteed. Per 1 januari 2024 wordt de regeling uitgebreid zodat ook dividenden eronder vallen. Ook deze nieuwe wetgeving wordt behandeld, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de interactie met de Wet dividendbelasting.
Ook het recente beleidsbesluit van 23 november 2022 inzake hybride entiteiten komt aan bod. 

Vervolgens gaan de docenten in op de relatie van de wet tot belastingverdragen. De effectiviteit van de bronbelasting onder belastingverdragem zal worden besproken, waaronder ook de impact van de PPT. Tevens zal de specifieke “overgangsregeling” voor bepaalde verdragsstaten aan de orde komen. Ook zal de verhouding van de wetten tot Pillar 2 worden besproken voor zover het bronbelasting betreft. De docenten gaan ook in op de relatie van de Wet Bronbelasting 2021 met het Unierecht, waaronder de interest/-royaltyrichtlijn en de moeder-dochterrichtlijn. 

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een korte inleiding worden gegeven. De praktische werking van deze wet zal, mede aan de hand van de eerste ervaringen, geïllustreerd worden met tal van voorbeelden. Hierbij is alle ruimte voor gedachtenwisseling.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:€ 390,- (excl. btw, incl. lunch)     
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 6 (vaktechnisch)