Transfer Pricing voor Specialisten: Restructurings

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Docenten
Pieter van Lunen (PwC)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud 
Business restructuring: Of het nu gaat om het overbrengen van activiteiten naar een ander land, de integratie van een overgenomen onderneming of verandering van het bedrijfsmodel, de fiscale aspecten zijn ingewikkeld en mogelijk kostbaar. Tegelijkertijd zijn het activiteiten die constant aan de orde zijn in het bedrijfsleven. 
Tijdens deze cursus zal er inzicht gegeven worden in de praktische aspecten van het doen van de “Hoofdstuk 9 OECD” analyse. Options Realistically Available, financiële modelering, de juridische analyse komen allemaal in detail aan bod en middels casus posities uitgewerkt worden. Daarnaast zal er stil worden gestaan bij relevante aspecten van business restructuring in het buitenland, de Duitse funktionsverlagerung, UK DPT etc.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:14.00 uur – 17.15 uur
Kosten:  € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)