Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Inter-company Financiering

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de International Tax-praktijk (als adviseur danwel als bedrijfsfiscalist) en die op regelmatige basis te maken hebben met crossborder inter-company financiering. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Docent
Michel van der Breggen (PwC)

Cursusinhoud
Tijdens deze cursus zal op een praktische en interactieve manier aandacht worden besteed aan de kernonderwerpen uit hoofdstuk 10 van de OECD TP Guidelines (Financiële Transacties) alsmede aan de relevante concepten uit het Verrekenprijzenbesluit van juli 2022. Onderwerpen die aan de orde komen betreffen onder meer:

Michel van der Breggen houdt zich al bijna 20 jaar bezig met inter-company financiering en heeft uit dien hoofde, maar ook vanuit zijn capaciteit als voorzitter van de NOB TP sectie en als lid van het internationale PwC netwerk inzake inter-company financiering, een goed beeld en inzicht in de huidige trends en ontwikkelingen rondom dit onderwerp, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor deze cursus wordt deelnemers aanbevolen hoofdstuk 10 van de OECD TP Guidelines en de relevante onderdelen van het Verrekenprijsbesluit te bestuderen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.45 uur – 13.00 uur
Kosten:€ 195,00 (excl. btw)
Deelnemers:  maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)