Toepassing EU-richtlijnen directe belastingen

(interpretatiekwesties en implementatiekwesties en de gevolgen voor de praktijk (o.a. MDR, IRR, Fusierichtlijn, ATAD 1, ATAD 2, ATAD 3, Pillar 2)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met advisering en toepassing van fiscale regelgeving (directe belastingen) die haar oorsprong vindt in het Europese recht (o.a. fusiefaciliteiten, inhoudingsvrijstelling, earningstrippingmaatregel, ATAD 2, Pillar 2, etc).

Cursusdoel/opzet

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De bedoeling is dat de cursist na het volgen van de cursus een beeld kan vormen over de verhouding tussen de richtlijnen en de Nederlandse (implementatie)regelgeving, zodat het besprokene in de praktijk kan worden toegepast.

Inleiders

Suniel Pancham (Tax at Work) en Daniël Smit (EY)

Werkwijze

De docenten zullen mede aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk de theorie toelichten.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 15.30 – 20.15 uur
Kosten: € 260,- (excl. BTW en incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren4 (vaktechnisch)