Transfer Pricing voor Specialisten: Bedrijfsmodellen

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Docenten
Sjoerd Haringman (Deloitte)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud
Multinationals kennen verschillende vormen van aansturing, van decentraal tot centraal met allerlei variaties daar tussenin. De manier waarop multinationals de aansturing hebben vormgegeven houdt direct verband met de verdeling van relevante functies, activa en risico’s binnen zo’n multinational. Voor deze verschillende bedrijfsmodellen worden typisch ook verschillende Transfer Pricing modellen toegepast; zowel om de winstverwachting als de risico’s op een arm’s length manier tussen bedrijfsonderdelen / entiteiten te alloceren. Tijdens deze cursus zal een overzicht gegeven worden van verschillende bedrijfsmodellen, toegepast op bedrijfsactiviteiten (productie, verkoop, etc), met daarbij de relevante Transfer Pricing overwegingen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 uur – 13.00 uur
Kosten:  € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)