Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Documentatieverplichtingen

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en International Tax-praktijk.

Cursusleider
Bestuur sectie Transfer Pricing

Docenten
Bert van der Klok (Deloitte).

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud
Ten gevolge van het BEPS Action Plan 13 zijn in veel landen sinds 2015 de transfer pricing documentatie regels aangescherpt en wordt een grotere mate van transparantie met betrekking tot transfer pricing informatie vereist. Afhankelijk van de situatie van de multinational dient deze transparantie geboden te worden in de vorm van een Master File voor de multinational en Local Files voor de individuele entiteiten van de multinational, in combinatie met Country-by-Country Reporting die de fiscale autoriteiten in staat moeten stellen te beoordelen of er grote transfer pricing risico’s bestaan. De cursus zal de transfer pricing documentatie regels zoals voorgesteld door de OESO behandelen, alsmede de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving, niet alleen vanuit de theorie maar ook vanuit de praktijk en zal in het bijzonder ingaan op een aantal nieuwe vereisten die worden gesteld aan het inzicht dat transfer pricing documentatie moet bieden, waaronder value chain analyse en dempe analyse van intangibles in de Master File, alsmede definitie issues in Country-by-country reporting.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:zie programma
Kosten:€ 195,00 (excl. btw)  
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)