Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Methoden (incl. profit split)

Doelgroep
Het betreft een inleidende cursus voor gewone leden van de NOB, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk. Ook al betreft het een inleidende cursus, er wordt een degelijke basiskennis van het arm’s-lengthbeginsel en de transfer pricing praktijk verondersteld.

Docenten
Tim Meijer (EY)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud
Er wordt uitgebreid ingegaan op de vergelijkbaarheidsanalyse en verrekenprijsmethoden. Hoofdstukken I t/m III van de OESO Verrekenprijsrichtlijnen komen daarbij integraal aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de richtlijnen sinds de eerste publicatie daarvan in 1995, waaronder de recente publicatie van vernieuwde voorschriften rondom de profit split methode. Aan de hand van voorbeelden zal de cursus deelnemers op interactieve wijze meenemen in hoe de methoden zich tot elkaar verhouden, wanneer een specifieke methode van toepassing is en hoe de methoden moeten worden toegepast.

Praktische gegevens

Werktijden:13.45 uur – 17.00 uur
Kosten:  € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)