Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Vaste inrichting en winstallocatie

Doelgroep
De cursus is een cursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de International Tax-praktijk en te maken hebben met TP. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Thijs Heijenrath (TPDynamiqs B.V.) en Pim Gerritsen van der Hoop (Deloitte Belastingadviseurs B.V.)

Doel
Deelnemers bekend te maken met algemene VPB onderwerpen die grote raakvlakken hebben met Transfer Pricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 14:00 uur – 17:15 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)