Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Waarderingen

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Cursusleider
Bestuur sectie Transfer Pricing

Docenten
Clive Jie-A-Joen (Simmons & Simmons).

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud
Multinationals ondergaan hedendaags veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Commission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vindt er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze herstructureringen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethoden (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die gebruikt kunnen worden om een zakelijke compensatie voor deze herstructureringen te bepalen op basis van het arm’s length principe. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden en rechtszaken inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10. Bovendien wordt ingegaan op het prijzen van gelieerde licentietransacties.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:   13.45 uur – 17.00 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw, incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
PE-uren:3 (vaktechnisch)