Verplichting Permanente Educatie

Elk NOB-lid moet zijn vakkennis en de ontwikkelingen op zijn vakgebied en de beroepsuitoefening zodanig onderhouden, dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn beroep, actueel en op academisch niveau blijven. NOB-leden hebben daarom een jaarlijkse PE-verplichting. De PE-verplichting is verder uitgewerkt in het Reglement Permanente Educatie die u hieronder kunt downloaden.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Als niet aan de PE-verplichting wordt voldaan kan het bestuur een maatregel opleggen.

Maatregel bij het niet voldoen aan de PE-verplichting

Lees meer

Voor vragen over de PE-verplichting kunt u contact opnemen met Alexandra Piksen via e-mail of 020-5141880.

Reglement Permanente EducatieDownloaden