Bestuur

Het bestuur van de NOB is een afspiegeling van het ledenbestand. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) nemen nog negen leden deel aan het algemeen bestuur.


Caroline van der Woude

Caroline van der Woude(voorzitter)

portefeuille:
Public Relations / communicatie (waaronder magazine/jaarcongres)
Strategie
Bureau NOB

tevens lid van:
Tax Policy Group

Sylvia Dikmans (secretaris)

portefeuille:
Commissie Beroepszaken (voorzitter)
Tuchtrechtspraak
Overleg advocatenkantoren

tevens lid van:
Tax Policy Group

Edwin Visser (penningmeester)

portefeuille:
Commissie Wetsvoorstellen
Kerngroep Toezicht & Handhaving (voorzitter)
CFE

tevens lid van:
Tax Policy Group

Michel Bilars

portefeuille:
Kantoren met minder dan 15 leden (voorzitter)

Sebastiaan de Buck

portefeuille:
Sectie bedrijfsfiscalisten (voorzitter)

tevens lid van:
Commissie Wetsvoorstellen

Remmel van Dijk

Margriet Lukkien

Margriet Lukkien

portefeuille:
Kerngroep Rechtsbescherming / rechtszekerheid (voorzitter)
Commissie Knelpunten

tevens lid van:
Tax Policy Group
Sectie Internationale Fiscale Zaken

Ellen Punte

portefeuille:
Middelgrote kantoren

Susan Raaijmakers

Stan Stevens

portefeuille:
Stichting Opleiding Belastingadviseurs (voorzitter)
PE-verplichting
Overleg met universiteiten en fiscale studentenverenigingen

tevens lid van:
Fiscal Committee CFE

Roy van de Ven

Remco van der Zwan


Vacatures

Geen items gevonden