Bestuur

Het bestuur van de NOB is een afspiegeling van het ledenbestand. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) nemen nog negen leden deel aan het algemeen bestuur.


Niels Boef (voorzitter)

portefeuille:
Public Relations /communicatie
Strategie
Bureau NOB

tevens lid van:
Tax Policy Group

Sylvia Dikmans (secretaris)

portefeuille:
Commissie Beroepszaken (voorzitter)
Commissie van Beoordeling
Tuchtrechtspraak
Overleg advocatenkantoren

tevens lid van:
Tax Policy Group

Edwin Visser (penningmeester)

portefeuille:
Commissie Wetsvoorstellen
Kerngroep Toezicht & Handhaving (voorzitter)
CFE

tevens lid van:
Tax Policy Group

Simone Admiraal

portefeuille:
Klankbordgroep fiscaal beleid[voorzitter]
Internationale Fiscale Zaken

tevens lid van:
Tax Policy Group

Pieter Asjes

portefeuille:
Kantoren met minder dan 15 leden (voorzitter)
Becon-overleg Belastingdienst

tevens lid van:
Kerngroep Toezicht & Handhaving

Sebastiaan de Buck

portefeuille:
Sectie bedrijfsfiscalisten (voorzitter)

tevens lid van:
Commissie Wetsvoorstellen

Margriet Lukkien

Margriet Lukkien

portefeuille:
Kerngroep Rechtsbescherming / rechtszekerheid (voorzitter)
Commissie Knelpunten

tevens lid van:
Tax Policy Group
Sectie Internationale Fiscale Zaken

Jacob Mook

portefeuille:
Middelgrote kantoren

tevens lid van:
Kerngroep Toezicht & Handhaving
Klankbordgroep Fiscaal beleid
Stuurgroep IT-project

Susanne de Nooijer-Kouwenhoven

portefeuille:
Tax Technology
Jonge Orde van Belastingadviseurs
Medior Orde van Belastingadviseurs
Jaarcongres (2023 voorzitter)
Diversiteit

tevens lid van:
Commissie van Beoordeling

Susan Raaijmakers

portefeuille:
Belastingpoort
Vrouwennetwerk

Stan Stevens

portefeuille:
Stichting Opleiding Belastingadviseurs (voorzitter)
PE-verplichting
Overleg met universiteiten en fiscale studentenverenigingen

tevens lid van:
Fiscal Committee CFE

Caroline van der Woude

portefeuille:
Jaarcongres (2023)
MKB en familiebedrijven
Secondant Commissie Beroepszaken

Vacatures

Geen items gevonden