Commissie van Beoordeling

Over toelating tot het NOB-lidmaatschap beslist de Commissie van Beoordeling.

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dat betekent onvermijdelijk dat het op verschillend niveau wordt uitgeoefend. De NOB stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar leden. Artikel 6 van de statuten schrijft onder meer voor dat (aspirant-)leden een universitaire opleiding moeten hebben voltooid en dat ze het beroep van belastingadviseur moeten uitoefenen als hoofdberoep.

Beleid

De Commissie van Beoordeling geeft concrete invulling aan de opleidings-, kennis- en ervaringseisen zoals die in de statuten worden genoemd. In bijzondere gevallen kan de commissie dispensatie verlenen. In het overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling is ook het vrijstellingenbeleid voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs opgenomen.

Beleid Commissie van BeoordelingDownloaden

Commissieleden

De Commissie van Beoordeling bestaat uit de volgende NOB-leden:

De commissie wordt ondersteund door Alexandra Piksen (secretaris).