Commissie Wetsvoorstellen

De Commissie Wetsvoorstellen beoordeelt fiscale (wets)voorstellen en internetconsultaties. 

De commissie toetst daarbij aan de kwaliteit van wet- en regelgeving en aan de fundamentele rechts- en wetgevingsbeginselen zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast bekijkt zij of een voorstel verenigbaar is met het EU-recht en internationale recht. Waar nodig, wordt ook op andere zaken gewezen, bijvoorbeeld terugwerkende kracht, verhoging van administratieve lasten en de toename van regeldruk. Zij beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van consistente, duidelijke, rechtvaardige en uitvoerbare regelgeving.

Robert van der Jagt over de Commissie Wetsvoorstellen

Commissieleden

De Commissie Wetsvoorstellen vormt een doorsnede van de bij NOB aangesloten kantoren en bevat specialisten op diverse fiscale terreinen. De commissie bestaat uit:

Reacties Commissie Wetsvoorstellen

Aan het woord: Pjotr Anthoni

Ik ben werkzaam bij het knowledge centre van PwC en sinds juli 2015 secretaris van de Commissie Wetsvoorstellen met Machiel Lambooij als interim voorzitter van de commissie.

Vijf vragen aan Robert van der Jagt over de Commissie Wetsvoorstellen

Recentelijk is de NOB verschillende keren in de media verschenen, met name over onze rol in het maatschappelijke debat en nog meer specifiek inzake vragen in onze wetscommentaren die door de Staatssecretaris niet zijn beantwoord. Aanleiding om met de voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, Robert van der Jagt, in gesprek te gaan