Lidmaatschap JOB

Aanmelden en voorwaarden

Je hoeft je niet aan te melden voor de JOB. NOB-leden die niet langer dan vijf jaar lid zijn van de NOB en jonger zijn dan 35 jaar zijn automatisch aangesloten bij de JOB.

Contributie

De contributie voor JOB-leden (per 1-1-2023) bedraagt € 23,- per per jaar. Wordt je op of na 1 juli lid dan bedraagt de contributie de helft.