Kerngroep Toezicht en Handhaving

De NOB neemt actief deel aan overleg met de Belastingdienst over de ontwikkeling van het toezicht en de handhaving in brede zin, waaronder de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht, zowel voor grote ondernemingen als voor ondernemingen in het MKB.

De ontwikkelingen op deze terreinen kunnen een grote impact hebben op de praktijkuitoefening door leden van de NOB en ook op de NOB als organisatie. Dit is de reden voor het bestuur van de NOB om een Kerngroep Toezicht en Handhaving op te richten die wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur van de NOB. Deze kerngroep voert overleg met de Belastingdienst en adviseert het algemeen bestuur van de NOB ter zake.

Leden

Secretaris

Speerpunten: HT FD – Edwin Visser

Horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD) richt zich op het MKB en op middelgrote organisaties die niet (meer) in aanmerking komen voor een individueel horizontaal toezicht convenant.

NOB-Ledenbijeenkomst NOB over horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD)

Op 12 september 2022 vond er een ledenbijeenkomst van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) plaats die in het teken…

Horizontaal toezicht 2.0

Editie 3, november 2021