Terug naar over de nob

Vertegenwoordigingen

De NOB is vertegenwoordigd in een aantal overlegcircuits over fiscale zaken.

Becon-overleg

Het Becon-overleg is het overleg tussen de organisaties van belastingadviseurs en de Belastingdienst. In dit overleg worden praktische zaken uit het dagelijks verkeer tussen Belastingdienst en belastingadviseur uitgewisseld. Voorbeelden zijn de uitstelregeling, de bereikbaarheid van de Belastingdienst en automatiseringskwesties. NOB-vertegenwoordigers in het overleg zijn Pieter Asjes en Arnold Vredebregt. We nodigen leden van harte uit om via nob@nob.net punten voor het Becon-overleg in te brengen.

Voorzitters/directeurenoverleg

Taxonomieproject