Wie zijn we

We staan voor een excellente beroepsuitoefening.

Klik op de afbeelding om het NOB wiel te bekijken

Dat doen we onder andere door het aanbieden van onze uitstekende beroepsopleiding en het programma voor permanente educatie die onze leden zeer hoog waarderen. Onze beroeps- en gedragsregels hebben we vastgelegd in een code of conduct, waarvan onze tax principles onderdeel uitmaken. We zorgen ervoor dat onze leden handelen volgens die gedragsregels door – onder meer – ons onafhankelijke tuchtrecht.

Onze speerpunten

We vormen de brug tussen onze leden en de maatschappij. Onze leden beschikken over zeer ruime en grondige (praktijk)kennis over de volle breedte van het fiscale terrein. Deze kennis zetten we in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen.

Onze pijlers

Het begint met onze missie ‘zorgdragen voor een excellente beroepsuitoefening door onze leden’. Dat doen we aan de hand van onze pijlers: opleiden, rechtszekerheid en rechtsbescherming en toezicht en handhaving.

Opleiden

Door onze opleidingen brengen (beroepsopleiding) en houden (programma permanente educatie) de kwaliteit van onze leden op peil.


Rechtszekerheid en Rechtsbescherming

Rechtszekerheid en rechtsbescherming zijn belangrijke beginselen van onze rechtsstaat.

Toezicht en handhaving

De NOB staat voor toezicht en handhaving ter bewaking van de kwaliteit van onze leden.