Sectie MDR

Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve internationale fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules (EU 2018/822, DAC 6), die in Nederland zijn beslag heeft gekregen in de Wet op de internationale bijstandsverlening.

Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Deze nieuwe wetgeving heeft grote impact op onder andere bedrijfsfiscalisten en belastingadviseurs van met name internationaal opererende bedrijven en particulieren. De sectie heeft als doel de ontwikkelingen op de voet te volgen en wets- en beleidsvoorstellen te analyseren en becommentariëren. Tevens worden vaktechnische vragen die de nieuwe wetgeving oproept bij NOB-leden geanalyseerd en waar mogelijk van duiding te voorzien, omdat tijdens de parlementaire behandeling weliswaar op diverse onderdelen toelichting is gegeven, maar diverse in de praktijk levende vragen onbeantwoord zijn gebleven.

Bestuursleden

De sectie wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

Jonge leden

MDR voor NOB-leden

Vacature bedrijfsfiscalist sectie MDR

Er is een vacature voor een bedrijfsfiscalist – lid van de NOB – binnen de sectie MDR. De benoeming geldt voor vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met vier jaar. Wat ga je doen? De sectie MDR verenigt NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk veel met mandatory…

De laatste evenementen

Eigen Woning

9
sep
Utrecht
9 september 10:00 – 17:15
390,00

Internationale uitwisseling van inlichtingen

11
sep
Utrecht
11 september 13:30 – 17:45
260,00

Huwen, samenwonen en (echt)scheiden

12
sep
Utrecht
12 september 09:30 – 16:45
390,00

Het laatste nieuws