Sectie Transfer Pricing

In Nederland is Transfer Pricing wet- en regelgeving, gebaseerd op de OESO richtlijnen, sinds 1 januari 2002 van kracht. Transfer Pricing heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een specialisme binnen de internationale adviespraktijk. Dit wordt ook onderschreven door de ontwikkelingen en discussie binnen de OESO (o.a. met betrekking tot winstallocatie aan vaste inrichtingen, herstructureringen en de toepassing van de OESO richtlijnen), het EU Joint Transfer Pricing Forum op initiatief van de Europese Commissie en de toenemende aandacht voor Transfer Pricing in (internationale) tax audits.

De sectie Transfer Pricing verenigt leden die zich met Transfer Pricing bezighouden of daar in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. In het universitaire curriculum voor fiscalisten wordt slechts zeer beperkte aandacht besteed aan Transfer Pricing. De sectie levert daarom een bijdrage aan de inhoud van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor aspirant-leden, via zowel een module binnen het keuzeprogramma als een specialistenprogramma. Verder organiseert de sectie vaktechnische bijeenkomsten, waarbij de raakvlakken met de internationale adviespraktijk en andere specialistensecties centraal staan. De sectie heeft verder een adviserende rol in de Commissie Wetsvoorstellen en legt contacten met de Belastingdienst en de OESO.

Bestuursleden

Jonge leden

Secretaris

Activiteiten

Transfer Pricing ‘Intangibles’

1
okt
Utrecht
1 oktober 10:00 – 13:15
195,00

Het laatste nieuws

Transfer Pricing

Editie 1, maart 2020