Universiteiten

Om te kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap is een universitaire opleiding op doctoraal dan wel masters niveau vereist. Een academische master in fiscaal recht of fiscale economie waarbij ten minste 52 ects zijn besteed aan fiscale vakken (waarvan ten minste 30 ects in de masterfase) geeft toegang tot het (aspirant-)lidmaatschap en de reguliere keuzetrajecten van de beroepsopleiding. In geval van een andere Nederlandse (niet fiscale) doctoraal of masteropleiding of een buitenlandse masteropleiding volg je, afhankelijk van werkervaring en de mate waarin tijdens de universitaire opleiding fiscale vakken zijn gevolgd,  een (gedeelte van) een compensatietraject.

Onderstaande fiscale opleiding geven toegang tot de regulieren trajecten van de beroepsopleiding:

Onderstaande fiscale master-opleidingen voldoen, onder het voorbehoud van wijzigingen in het curriculum, aan deze materiële eisen.


  1. Deze éénjarige masteropleiding aan de Universiteit van Leiden voldoet aan de gestelde materiële eisen indien in de vooropleiding ten minste 9 ects aan privaatrecht en ten minste 9 ects aan economie zijn besteed. Indien niet voldaan is aan deze eis dienen extra vakken te worden gevolgd om aan de gestelde eis te voldoen. Toelating tot het lidmaatschap geschiedt voorts onder de voorwaarde dat een kandidaat de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs deel te nemen. ↩︎
  2. Deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht voldoet aan de gestelde materiële eisen indien als vooropleiding een universitaire bachelor Fiscaal Recht of Fiscale Economie is behaald, indien het Nederlandstalige toelatingsexamen met succes is behaald óf indien kandidaten op basis van hun buitenlandse opleiding reeds kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap. Toelating tot het lidmaatschap geschiedt voorts onder de voorwaarde dat een kandidaat de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs deel te nemen. ↩︎
  3. Deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht voldoet aan de gestelde materiële eisen indien als vooropleiding een universitaire bachelor Fiscaal Recht of Fiscale Economie is behaald, indien het Nederlandstalige toelatingsexamen met succes is behaald óf indien kandidaten op basis van hun buitenlandse opleiding reeds kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap. Toelating tot het lidmaatschap geschiedt voorts onder de voorwaarde dat een kandidaat de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs deel te nemen. ↩︎