U bent hier

PE-cursus Ethiek

12 april 2022

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in het curriculum van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Aan deze cursus kunnen alleen gewone NOB-leden deelnemen. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Dagvoorzitter/moderator: Donatello Piras (Nederlands Debat Instituut)

Inleider: Edgar Karssing (hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit)

NOB-leden/panel: Pieter Asjes (AsjesBisseling Belastingadviseurs) en Edwin Visser (PwC)

BELANGRIJK – VERPLICHTE VOORBEREIDING
Om aan deze cursus deel te mogen nemen dienen deelnemers een Persoonlijk Profiel en een eigen geanonimiseerde casus aan te leveren. Het Persoonlijke Profiel komt tot stand door tien dilemma’s in de DilemmApp in te vullen.  Ook dienen de deelnemers twee artikelen te lezen en drie filmpjes te bekijken. Uiterlijk 4 weken van tevoren ontvangen de deelnemers de uitnodiging met de voorbereidingsopdracht.

Cursusdoel en inhoud
De cursus staat volledig in het teken van beroepsethiek. Zijdelings zal aandacht worden besteed aan fiscale ethiek. In een interactieve setting neemt een professionele dagvoorzitter van het Nederlands Debat Instituut u mee door de middag. Naast een tweetal inleidingen door Edgaer Karssing gaan de deelnemers uiteen in groepjes om eigen casus te bespreken. Ook is er een panel om vragen uit de zaal en praktijkcasus te bespreken. 

Het doel is:

 • Het creëren van meer bewustwording over het thema ‘beroepsethiek voor belastingadviseurs’;
 • Het verdiepen en verbreden van kennis over relevante normen en regels;
 • Het verbeteren van de omgang met dilemma’s;
 • Inzicht verkrijgen in de beroeps­regels en het tuchtrecht;
 • Aan de hand van actuele onderwerpen met vakgenoten discussiëren over het vak anno 2022.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemeen kader voor beroepsethiek van belastingadviseurs;
 • Analyseren van dilemma’s (koppeling aan casuïstiek DilemmApp);
 • Bespreken en delen van eigen dilemma’s;
 • Ethische drijfveren van deelnemers;
 • NOB-beroepsregels;
 • Specifieke regelgeving en normen voor belastingadviseurs;
 • Vaardigheden in het omgaan met ethische dilemma's (o.a. signaleren van en omgang met weerstand en het uiten van tegenspraak).
   

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 dagdeel
Tijden:  13.30 tot 17.00 uur
Kosten: €195,- (excl. btw)
Aantal deelnemers: maximaal 50 personen