U bent hier

PE-cursus Fusies en reorganisaties

01 december 2015

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met Fusies en reorganisaties. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting), Raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag) en mr. G.C. van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, docent aan de Tilburg University)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Fuseren en reorganiseren zijn uitermate belangrijke onderdelen van uw adviespraktijk. Door deze cursus krijgt u een breed inzicht in de werking van de verschillende regelingen. Daarbij wordt zowel aandacht geschonken aan toepassingen binnen de DGA-praktijk als aan zuivere Vpb-situaties. Dan is het in de eerste plaats van belang een goed inzicht in de (ingewikkelde) wetsystematiek te hebben. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe optimaal gebruik te maken van de ter beschikking staande mogelijkheden.

In 2015 zijn beleidsbesluiten gepubliceerd over de juridische fusie, de bedrijfsfusie, de splitsing en de afsplitsing. De belangrijkste zaken uit deze besluiten worden belicht.  Wat betreft de antimisbruikbepaling biedt deze cursus een volledig inzicht in de stand van zaken. Aandacht wordt besteed aan de Europeesrechtelijke context van deze bepaling alsmede aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie. De vraag wordt beantwoord in hoeverre een reorganisatiefaciliteit kan worden gebruikt in het kader van het verkoopklaar maken van bedrijfsonderdelen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wetsystematiek IB en Vpb;

  • Toepassingsmogelijkheden voor DGA en concerns;

  • Beleidsbesluiten met o.a. de standaardvoorwaarden voor bedrijfsfusies, zuivere splitsing, afsplitsing en juridische fusie;

  • Antimisbruikbepaling

Tijdsbeslag:     1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:        € 390,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:     minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)