U bent hier

PE-cursus Goed koopmansgebruik en foutenleer

18 april 2022

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor NOB-leden die van-tijd-tot-tijd in aanraking komen met winstbepalingsvraagstukken. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Michael van Gijlswijk (Meijburg & Co) en Allard Lubbers (hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden en partner bij Lubbers, Boer & Douma)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding

  • korte uitleg toerekening inkomsten en uitgaven

Voorzieningen

  • theorie, jurisprudentie en casus (de vorming van klimaatvoorzieningen, naar aanleiding van vonnissen van de rechter of overheidsmaatregelen ter beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen)

Afschrijving en afwaardering

  • de behandeling van schadevergoedingen en extra afschrijvings-en afwaarderingsmogelijkheden bij beperkingen van de productie of de sluiting van bedrijfsonderdelen)

Hedging

  • samenhangend waarderen en samenhangend resultaat bepalen

Foutenleer

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:

Hele dag

Werktijden:

09:45 uur - 16:15 uur

Kosten:

€325,- (excl. btw, incl. lunch)

Deelnemers:

minimaal 20, maximaal 24 personen

Aantal PE-uren:

5 (vaktechnisch)