U bent hier

PE-cursus Het richtlijnvoorstel shell companies (ATAD3)

05 januari 2022

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met grensoverschrijdende transacties. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
mr. S.R. Pancham (Tax at Work BV) en mr. R.H.M. Roumen (Tax at Work BV).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk. De cursus zal niet alleen aandacht besteden aan Nederlandse doorstroomvennootschappen maar ook aan buitenlandse doorstroomvennootschappen van Nederlandse multinationale ondernemingen.

Cursusinhoud

Inhoud en context

 • Nederlandse beleid inzake doorstromers
 • Rapport doorstromers (Ter Haar II) en commerciële en fiscale redenen voor het gebruik van doorstroomvennootschappen

ATAD3

 • Systematiek
 • Rapportageplichtige ondernemingen
  • Passief inkomen
  • Grensoverschrijdende transacties
  • Geen uitbesteden van administratieve diensten en besluitvorming belangrijke functies
 • Minimale substance-vereisten
  • Eigen kantoorruimte
  • Kwalificerende statutair directeur / kwalificerende werknemers
  • Bewijsvermoeden van minimale substance en tegenbewijsregeling/ vrijstelling artikel 10 (geen fiscaal voordee
 • Bewijsvermoeden van minimale substance en tegenbewijsregeling/ vrijstelling artikel 10 (geen fiscaal voordeel)
  • Zakelijke redenen voor oprichting van onderneming
  • Informatie over werknemers
  • Concreet bewijs dat besluitvorming in betreffende lidstaat plaatsvindt
 • Sancties als niet wordt voldaan aan minimum substancevoorwaarden en geen tegenbewijs wordt geleverd
  • Uitsluiten van bepaalde unierechtelijke en verdragsrechtelijke fiscale voordelen
   • Toepassing/gevolgen op aandeelhoudersniveau
   • Toepassing/gevolgen voor vennootschap zelf
   • Toepassing/gevolgen voor bronstaten
  • Uitwisseling van informatie
 • Overige
  • Boete
  • Grensoverschrijdend boekenonderzoek
  • Jaarlijkse rapportage

Verhouding tot (substance-vereisten) in overige Nederlandse anti-misbruikbepalingen

Verhouding tot primair Unierecht en secundair Unierecht (mn algemeen EU misbruikbeginsel)

Verhouding tot (Nederlands) internationaal belastingrecht (in het bijzonder de principal purpose test)

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Tijdsbeslag:    Eén dag
Werktijden:zie programma
Kosten:        € 390,00  incl. lichte maaltijd (excl. btw)
Deelnemers:     minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)