U bent hier

PE-cursus Implementatie ATAD 1

09 februari 2020

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals.

Docenten
mr. S.R. Pancham (KDPS International Tax Counsel) en mr. dr. M.F. de Wilde (Loyens & Loeff en Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Korte schets achtergrond ATAD 1

 • Bespreking van de contouren van ATAD 1
 • Gedetailleerde bespreking (met voorbeelden)  Nederlandse ATAD 1 implementatiewetgeving: 
  • De CFC regeling
  • De earningsstrippingmaatregel
  • De antimisbruikmaatregel (GAAR)
  • De nieuwe exitheffing
 • De praktische gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat / multinationals
 • De verhouding tussen de Nederlandse implementatieregels en het (primair en secundair) Unierecht

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een korte inleiding worden gegeven. Vervolgens zal aan de hand van casusposities worden ingegaan op de praktische gevolgen van de diverse bepalingen in de ATAD 1 en de Nederlandse implementatiewetgeving.

Er is alle ruimte voor vragen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:      Eén dag
Werktijden:09.45.uur tot 17.15 uur
Kosten:             € 390,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:   minimaal 20 personen en maximaal 24 personen