U bent hier

PE-cursus 'Inlichtingenverplichtingen en -beperkingen bij vragen van de fiscus'

07 mei 2021

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met vragen van de Belastingdienst. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
Anneke Haasnoot (FT-advocaten) en Wendy Nent-Vroomen (lid sectie Formeel Belastingrecht, BDO) 

Cursusinhoud 
In deze cursus komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde: 
Informatieverplichtingen en -beperkingen op basis van wet en jurisprudentie en de consequenties bij onenigheid over de reikwijdte van deze verplichtingen. 

De geldende regels zullen worden vertaald naar verschillende veelvoorkomende praktijksituaties en naar diverse do’s and don’ts. Meer in het bijzonder zullen de volgende acties van de Belastingdienst aan de orde komen: 

  • Boekenonderzoeken 
  • Derdenonderzoeken 
  • Vragenbrieven 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan meer bijzondere situaties, waaronder: 

  • Schuldonderzoeken 
  • Internationale inlichtingenuitwisseling 

Werkwijze 
De materie wordt door de docenten behandeld aan de hand van een mengeling van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen en praktische toepasbaarheid.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen. 

Praktische gegevens

Kosten: € 195,- incl. lichte maaltijd (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
PE-uren:3 vaktechnisch