U bent hier

PE-cursus Internationale uitwisseling van inlichtingen (incl. Mandatory Disclosure)

01 april 2021

Doelgroep
De cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele en materiële belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie.

Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
mr.dr. J.A. Booij (Booij Bikkers Advocaten en universitair docent Universiteit Leiden) en mr.drs. W.J.G. van Veen (Country-by-country reporting team (coördinatiegroep verrekenprijzen) bij Belastingdienst Grote Ondernemingen Noordwest)

Cursusinhoud
Deze cursus geeft deelnemers inzicht in de formele aspecten van de informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld welke informatie ben ik verplicht aan te leveren naar aanleiding van een verzoek van de fiscus), in de meer materiele aspecten (wat moet er precies aangeleverd worden, welke termijn en wat doet de fiscus met die informatie).

Hiertoe zal gekeken worden naar alle vormen van informatie-uitwisseling met een nadruk op spontane uitwisseling van informatie, informatie-uitwisseling op verzoek en de verschillende richtlijnen inzake administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (Directive on Administrative Cooperation).

In deze cursus komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde:

Internationale regelingen incl. overzicht van de DAC’s

 • Internationaal /Nationaal juridisch kader
 • Belangrijke elementen uit informatie-uitwisseling
 • Uitwisseling UBO-informatie
 • Enkele technische aspecten van de uitwisseling

Specifieke regelingen

 • Speelveld DAC’s en transparantie
 • DACs 2, 3, 4, 6, and 7 kort inhoudelijk (CRS / rulings / CbC / MDR / platformen), met nadruk op CbC / MDR / platformen;
 • Gebruik informatie uit deze DAC’s door de belastingdienst en in internationale projecten, inclusief beperkingen agv vertrouwelijkheid
 • Tekortkomingen DAC’s en de toekomst, incl. Rapport Europese Rekenkamer1

Rechtsbescherming

 • Procedurele rechtsbescherming
  • van de fiscaal betrokkene
  • van de informationeel betrokkene
 • Beboeting en bestraffing
 • Overzicht jurisprudentie
 • Bewijs uit het buitenland
 • Effect van privacy wetgeving

Werkwijze
De behandeling van de onderwerpen kenmerkt zich door een mix van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 middag
Werktijden:15.30 - 19.15 uur
Kosten:€ 195,- per module (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)