U bent hier

PE-cursus UBO-register en bijzondere rechtsvormen

08 september 2018

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die werkzaam zijn in de DGA-praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
mw. mr. dr. B. Snijder-Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en universitair docent vakgroep privaat en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen), mr. X.G.R. Auerbach (Auerbach & Co / Atlas Tax Lawyers), prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk. Tijdens de cursus wordt vooral aandacht besteed aan de consequenties daarvan voor uw praktijk en uw cliënten.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• UBO-register
• Bijzondere rechtsvormen, civielrechtelijke aspecten
• Bijzondere rechtsvormen, fiscale aspecten

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Quiztool
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van een quizprogramma, genaamd Kahoot. Deelnemers wordt gevraagd om een (opgeladen) smartphone of ander apparaat met internettoegang mee te nemen naar de cursus.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Indien van toepassing ontvangt u de eventuele lijst met aanbevolen literatuur, uiterlijk twee weken voor de bijeenkomt per mail. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Eén dag (2 dagdelen)
Werktijden: 10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)     
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 6 (vaktechnisch)