U bent hier

PE-cursus Wage Tax Accounting voor de LB

01 december 2015

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de loonheffingen. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

Docent
mr. A(leid). A. W. Langevoord (Loyens & Loeff N.V.)

Cursusinhoud
In deze cursus wordt een aansluiting gemaakt tussen de wetgeving en de wijze waarop de salarisadministratie moet worden ingericht. Hierbij ligt de nadruk op de wijze waarop loonberekeningen (bruto-netto en netto-bruto) moeten worden gemaakt. Ook komt de berekening van de verschuldigde premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen aan de orde. Het doel van de cursus is om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de diverse berekeningen moeten worden gemaakt. De vaststelling van de grondslag van de heffing zal hierbij niet aan bod komen.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk, hetgeen betekent dat er tijdens de cursus ruimte is om over de theorie te discussiëren en de theorie in de praktijk te brengen door tijdens de cursus opgaven te behandelen en vragen hierover te beantwoorden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Indien van toepassing ontvangt u de eventuele lijst met aanbevolen literatuur, uiterlijk twee weken voor de bijeenkomt per mail. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 dagdeel (middag)
Werktijden:  14.30 uur tot 19.15 uur
Kosten: € 260,00  (excl. btw, incl. soep met warme snack en broodjes)     
Deelnemers: minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren4 (vaktechnisch)